Ugo Rondinone, Magic Mountain Squares

Magic Mountain Squares